ARBEJDSGLÆDE OG HUMOR

- To ting der ofte hænger sammen

Er du glad, når du går på arbejde? Kan du mærke arbejdsglæden, så snart du skal ud af døren?

Stor arbejdsglæde er faktisk med til, at du og din virksomhed kan klare sig langt bedre end jeres konkurrenter. Hvis du og dine kollegaer føler arbejdsglæde, så er der langt større chance for, at sygefraværet også er lavt på jeres arbejdsplads.

Det at gå på arbejde fylder så meget i vores hverdag, at stor arbejdsglæde også samtidig gør din fritid og dit familieliv bedre. Er du glad på arbejdet, så er der også stor chance for, at du har større overskud på hjemmefronten. Måske starte med et foredrag om arbejdsglæde?

...Alle fik noget med hjem...

Erhvervsakademiet Nordsjælland

Det dræber arbejdsglæden

Der er flere faktorer, som dræber arbejdsglæden. Det kan være, at du synes, I løber meget, meget stærkere end du synes, du kan holde til. Det kan være, at kollegaernes brok og dårlige humør trækker dig med ned, så du også bliver i dårligt humør eller det kan være, at du ikke synes, at dit arbejde bliver værdsat nok. Det kan også være, at du simpelthen ikke føler, at I skaber nogle resultater, at du ikke opnår noget med dit arbejde.

Hvis der ikke er stor arbejdsglæde på din arbejdsplads, så er det forhåbentlig noget, som der bliver gjort noget ved. Der bliver måske omstruktureret, så processerne kører bedre for medarbejdere eller der bliver lagt nye strategier for, hvordan I opnår det samme uden at skulle løbe endnu stærkere. Men den slags tiltag kan godt tage rigtig lang tid. Derfor er det vigtigt, at du og dine kollegaer selv har fokus på, hvad I kan gøre. For det kan næsten føles uoverskueligt, hvis du skal gå og vente på, at de nye strategier begynder at virke til din fordel.

Du kan selv gøre noget for at få mere arbejdsglæde

Men den gode nyhed er, at der er ting, som du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i dit arbejdsliv.

For hvad er det så egentlig, som skaber arbejdsglæde? Er det bedre løn eller at komme højere op i hierarkiet? Der er mange faktorer, som indvirker på, om der er stor arbejdsglæde på en arbejdsplads.

En af de absolut vigtigste er de relationer man skaber på arbejdspladsen med sine kollegaer, chefen, medarbejderne, kunderne, patienterne osv.

Det er faktisk ret imponerende, hvor meget det betyder for arbejdsglæden, hvordan vi har det med hinanden og dem vi omgås i det daglige. Man kan på en måde sige, at vi er hinandens batteri. Vi skal forsøge at lade hinanden batterier op, når vi kan – ellers ender de med at være helt flade.

Hvad har humor at gøre med arbejdsglæde?

Men hvad har humor så med arbejdsglæde at gøre? Faktisk ikke så lidt. Humorforskning viser, at humor er en af de ting, vi sætter allermest pris på hos andre mennesker. Er du sammen med nogle mennesker, som du dagligt finder lune, humoristiske og sjove - og har de det på samme måde med dig, så er der god chance for, at du føler større arbejdsglæde.

Samtidig kan man så modsat sige, at hvis du ikke kan døje den humor, dine kollegaer har, så vil du måske føle, at du bliver mobbet og føle lille arbejdsglæde.

Kan der godt være arbejdsglæde på en arbejdsplads, hvor der ikke bliver brugt humor ret meget og hvor der ikke er et muntert sindelag? Der er så vidt vides ikke nogen videnskabelig bevisførelse for, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. Men generelt – specielt i Danmark - kan man sige, at vi ofte forbinder humor og munterhed med mennesker, som har overskud, er glade og har et glimt i øjet. Der er stor chance for, at hvis du ikke oplever munterhed og humor i et arbejdsmiljø, så er det fordi, der ikke er overskud til det og dermed er arbejdsglæden lav.

Den gode nyhed er, at det let kan bruges omvendt. Humor kan være med til at give overskud og energi. Humor er blandt andet en såkaldt ”copingmekanisme” – en ventil for frustrationer og stress – og kan bruges til at skabe den energi, der skal til for at kunne løse nogle af de udfordringer, som opstår på en arbejdsplads.

Humor er ikke et vidundermiddel, der bare kan løse alle problemer, men humor og munterhed har tit en langt større betydning for arbejdsglæden, end vi tror. Det er ikke det samme som, at vi ikke skal tage vores arbejde seriøst. Men man kan sagtens bruge humor i langt flere situationer end mange mennesker tror og dermed dagligt påvirke sin egen og andres arbejds– og livsglæde.

Det er samtidig ret vigtigt, at vi lærer at respektere hinandens forskellige humor og samtidig være nærværende omkring at sætte pris på andres form for humor. Humoristisk sans er ikke noget, du er født med – det er noget, som du tillærer dig bevidst eller ubevidst.

Når det hele er lidt op ad bakke på arbejdspladsen, så står det ofte også sløjt til med humoren og munterheden. Men det behøver det faktisk ikke. Humor er ikke noget, vi behøver at vente på opstår spontant. Det er noget, vi sagtens kan blive mere bevidste om – og det er oven i købet sjovt.

Humor giver et længere liv

Faktisk er det sådan, at mennesker, der livet igennem har været i stand til at se humoren i alvoren og udfordringerne i deres liv, er tilbøjelige til at blive ældre end andre mennesker. På den måde kan man godt sige, at mennesker, der er i stand til jævnligt i deres arbejdsliv at se med humoristiske øjne på de udfordringer, der dukker op, også har en ventil til at lukke dampen ud af – og dermed får støre arbejdsglæde i deres liv.

Det er psykologisk vigtigt, at vi er i stand til med jævne mellemrum i vores liv at kigge tilbage på ting, som er gået skævt, hæve os over det og kunne grine af det.

Når det kommer til arbejdsglæde, så er humor sådan en vigtig faktor, fordi det indvirker på så mange dele af vores kommunikation med andre mennesker og på, hvordan vi selv ser på de situationer, som opstår i vores arbejdsliv.

Når arbejdsglæden er lav, så er det ofte svært at finde et håndgribeligt værktøj at give sine kollegaer, sine medarbejdere og sig selv. Måske skulle man ikke tro det, men humor er faktisk et langt mere håndgribeligt værktøj end mange tror og slet ikke så defust at blive god til at anvende, som mange måske vil tro.

Humor er ikke det eneste redskab, som kan skabe arbejdsglæde, men det er helt sikkert et af de sjoveste at lære at anvende.

...Sprudlende, relevant og inspirerende...

Randers Kommune

IMG_6818
Rune Green holder foredrag

...Morsom uden at være plat...

Dansk Spildevandsteknisk Forening

Scroll to Top